38 (067) 818-82-11
Замовити дзвінок!
Рос Укр
38 (067) 818-82-11
Замовити дзвінок!
Рус Укр
38 (067) 818-82-11
Замовити дзвінок!

Договор оферти

Договір-оферта № NW-001

 

Постійна адреса документа: http://site-studio.biz/ua/Informacija/Dogovor-oferti.html

Договір оферта № NW-001 від 01.01.201

ТОВ «СТУДІО.УА»

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) по створенню сайту (далі Послуг) ТОВ «СТУДІО.УА» (платник єдиного податку за ставкою 5%), іменоване далі - «Виконавець» і містить всі істотні умови надання послуг (ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).

 1. Загальні положення

1.1. Виконавець, публікує публічну оферту про надання послуг створення сайту.

1.2. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, виробляє таким чином акцепт (повне і беззастережне прийняття умов) цієї оферти і стає Клієнтом (надалі Замовник)

1.3. На підставі вищевикладеного, Замовнику слід уважно ознайомитися з текстом Договору перед здійсненням оплати. У разі незгоди з яким-небудь пунктом Договору, Замовник може відмовитися від послуг.

1.4. Замовник може отримати паперову копію Договору з печаткою Виконавця в офісі Виконавця.

1.5. Здійснюючи акцепт Договору Клієнт дає повну згоду на обробку своїх персональних даних Виконавцем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання наступних робіт (послуг):

1.1.1. Розробка сайту Замовника на основі системи управління контенту сайтів ( на підходящій CMS) 

1.1.2. Реєстрація, встановлення Замовника в мережі Інтернет (хостинг);

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1. Виконати Послуги у відповідність до умов цього договору-оферти.

2.2. Права Виконавця:

2.2.1. Отримати оплату за виконання Послуг

2.2.2. Виконати створення сайту (в тому числі і його дизайн) на свій розсуд на підставі матеріалів, наданих Замовником.

2.2.3. Змінювати умови даної оферти в односторонньому порядку з повідомленням про це Замовника.

2.3. Обов'язки Замовника:

2.3.1. Оплатити і прийняти послуги.

2.3.2. Надати повний комплект матеріалів (фото, відео, логотипи, картинки і так далі) Виконавцю, які за бажанням Замовника повинні бути присутніми на сайті.

2.4. Права Замовника:

2.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цієї оферти.

3. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість робіт по пункту 1.1.1 цього Договору затверджується згідно розрахунку сайту замовника. Детальний опис того набору послуг по створенню сайту розміщено на сторінці: http://site-studio.biz/ua/Cini.html

3.2. Вартість робіт по пункту 1.1.2 цього Договору становить - 864 (Вісімсот шістдесят чотири) гривень 00 копійок (Без ПДВ) за рік.

3.3. Вартість робіт може бути змінена за погодженням обох сторін і оформляється додатковою рахунком до даного Договору.

3.4. Для вступу у відносини з надання Послуг, передбачених даним договором-оферти, Замовник повинен оформити замовлення на надання відповідних Послуг та надіслати Виконавцю заповнений бриф.

3.5. Оплата робіт за Договором проводиться в наступному порядку:

Протягом 1 (одного) робочого дня з дати укладення договору, передати Виконавцю передоплату в розмірі 35% від вартості послуг, протягом 3х робочих днів після показу попереднього варітанту сайту передати Виконавцю передоплату в розмірі 35%, протягом 3х робочих днів після затвердження сайту (до підключення домену та хостингу) – оплата залишку 30%.

3.6. Оплата послуг проводиться в національній валюті України.

3.7. Після оплати Замовником повної вартості Послуг Виконавець направляє посилання на даний сайт і всі паролі доступу до нього на електронну пошту Замовника.

3.8.В разі, якщо Замовником не дотримані обов'язки, передбачені пунктом 2.3.3. цього договору-оферти і робота по створенню сайту Виконавцем вже розпочато, то всі наступні внесення змін до цього сайту (його доопрацювання, удосконалення, наповнення додатковими матеріалами і т.д.) на основі знову представлених Замовником матеріалів виробляються за додаткову плату, яка встановлюється Виконавцем .

 

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1 Послуги з Договору надаються Виконавцем без будь-якої додаткової документації в тому числі актів виконаних робіт.

4.2 Оплата за рахунком є підтвердженням того, що роботи виконані Виконавцем якісно, в строк і Замовник їх прийняв.

4.3 У разі заперечення сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

 

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.2 Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання

5.3 Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, даних і матеріалів Замовника.

5.4 Виконавець не несе відповідальності за термінами виготовлення сайту у випадку несвоєчасного надання матеріалів Замовником.

5.5 Виконавець не несе відповідальності за претензіями Замовника до якості доступу до інформації Замовника, пов'язаних з якістю функціонування мереж Інтернет-провайдерів, міської телефонної мережі, з функціонуванням абонентського обладнання та іншими обставинами, які перебувають поза компетенцією Виконавця.

5.6 Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання або неможливості користування Послугами або завдані в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин .

5.7 У разі відмови Замовника заплатити вартість робіт (послуг) вказану в п.3.5. і в рахунку додатку до даного договору договір вважається розірваним, всі попередні домовленості і передоплати анулюються за рахунок Замовника.

5.8 Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо воно викликане обставинами непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, війни чи інших обставин, що знаходяться поза розумним контролем сторін, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договору.

6. ДІЯ, ПРОДОВЖЕННЯ, ВІДМОВА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1 Термін виконання робіт по пункту 1.1.1 - 15 робочих днів з моменту надання Замовником повної та необхідної інформації для створення сайту. Даний термін може бути продовжений Виконавцем в односторонньому порядку з повідомленням про це Замовника.

6.2 Даний Договір є безстроковим і набирає чинності з моменту отримання всього інформаційного і графічного матеріалу, необхідного для створення сайту Замовника.

6.3 Кожна зі сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від Договору, попередивши про це іншу сторону за 10 днів.

6.4 При розірванні цього договору Виконавець та Замовник в 3-денний термін підписують двосторонній акт, що фіксує виконаний за звітний період обсяг робіт (послуг) і є підставою для фінансових розрахунків за цим договором.

7 ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1 Отримана Замовником від Виконавця інформація (коди доступу до системи "CMS Mysite") є конфіденційною і дії Замовника, пов'язані з поширенням даної інформації без відома Виконавця, є підставою для розірвання Договору.

7.2 Замовник дозволяє Виконавцю вносити доповнення і зміни на сайт, а також проводити роботи з подальшої розкручуванню інтернет проекту.

8 РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «СТУДІО.УА»

Юридична та поштова адреса:

03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 офіс 312.

ЄДРПОУ : 41165988

P/р 26000056132675 в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ

Або залиште заявку
(цілодобово, 7 днів на тиждень)
ПОРТФОЛІО ПРОЕКТІВ
НАШІ КЛІЕНТИ